Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden

Det Nye Testamente

 • Kristendommens tilblivelse og tidligste tekster

Om forskningsenheden

Det Nye Testamente er en aktuel klassiker i vestlig kulturhistorie, en del af kristendommens bibel og en samling af kulturlevn fra den tidligste kristendom.

Forskningsenheden Det Nye Testamente beskæftiger sig med kristendommens tilblivelse og tidligste tekster, og arbejder med Det Nye Testamente ud fra følgende perspektiver:

 • Det Historiske Perspektiv - teksterne i den antikke jødiske og hellenistisk-romerske kontekst
 • Det Kanonhistoriske Perspektiv - den tidlige kristendoms kamp om teksternes autoritet
 • Det Litterære Perspektiv - teksternes semiotik og æstetik samt
 • Det Receptionshistoriske Perspektiv - eftertidens brug af Det Nye Testamente som klassiker i kunst, kirke og kultur.

Forskningsenheden Det Nye Testamente hører under forskningsprogrammet Kristendom og Teologi i Kultur og Samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. 

Øvrige tilknyttede forskere

 • Susanne Luther, Universität Göttingen
 • Anders Klostergaard Petersen, Aarhus Universitet
 • Miriam Jane de Cock, Dublin City University
 • Eve-Marie Becker, Universität Münster
 • Jan Dochhorn, Durham University
 • Kirsten Marie Hartvigsen, Universitetet i Oslo
 • Mogens Müller, Københavns Universitet
 • Paul Robertson, University of New Hampshire
 • Ph.d. Ellen Juhl Christiansen
 • Dr. theol. Helge Kjær Nielsen
 • Dr. theol. Niels Willert
 • Cand. theol. Niels Peter Gadegaard Gubi
 • Dr. theol. Ole Davidsen
 • Ph.d. Louise Heldgaard Bylund

Enhedskoordinator