Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyudnævnelse på Teologi

Kasper Bro Larsen udnævnt til professor på teologi

I forbindelse med mit professorat skal jeg forske og undervise i…
...Det Nye Testamente. I vestens kultur og religion må Bibelen siges at være en af de store koder – for at bruge William Blakes udtryk. Mit fagområde, bibelforskningen, tilbyder samfundet viden om og kritisk refleksion over et af sine værdigrundlag. Bibelforskningen, eller eksegesen som vi siger på teologi, undersøger kristendommens tilblivelse og Bibelens betydning, men også dens receptionshistoriske efterliv i kirke, kultur og samfund.

Det forskningsområde jeg ønsker at fremme i forbindelse med mit professorat er...
...genrehistoriske studier af Det Nye Testamente. De tidligste kristne tekster forstås bedst, når vi holder dem op imod anden jødisk og græsk-romersk litteratur fra antikken. Retorikken og samtidens litteraturformer giver indblik i, hvordan den nye Kristusbevægelse lancerede Jesus som den jødiske Messias i Romerriget. En afgørende skikkelse i denne lancering var apostlen Paulus. Et af mine projekter handler om Paulus som konfliktmægler. Manden er måske mest kendt som ballademager, men hans breve kan også forstås som interventioner i de tidlige Kristusforeningers etniske, socio-økonomiske og personlige konflikter. Jeg ønsker at indkredse Paulus’ konfliktløsningsteori og -praksis ved hjælp af moderne mediationsteori, antik socialhistorie og retorisk-epistolografisk analyse.

Min forskning skal hjælpe med at forstå…
...hvad kristendommen var i sin spæde begyndelse, og hvordan dens ældste tekster siden har fundet anvendelse i stadigt nye brugskontekster. Den akademiske bibelforskning insisterer på, at Det Nye Testamente er et kludetæppe af perspektiver på Jesus af Nazaret – ikke en dogmatisk lærebog. Det Nye Testamente er et historisk fortidslevn, der samtidig indgår i nutidens kulturelle erindring. Men der går ikke nogen lige linje fra den tidlige Kristusbevægelse til nutidens kristendomsformer. Bibelens tekster bør bruges med varsomhed.

CV
Kasper Bro Larsen er født i 1972. Han studerede teologi på Aarhus Universitet, blev cand.theol. i 2001 og fik guldmedalje for sin afhandling om Visdom og apokalyptik i Qumran-skrifterne.

Efter eksternt lektorat på Københavns Universitet og forskningsophold på Yale University, blev han i 2006 ph.d. på afhandlingen Recognizing the Stranger: Anagnorisis in the Gospel of John og modtog i 2007 Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris. I 2010 blev Kasper Bro Larsen ansat som lektor ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet, i 2013 lektor ved Institut for Kultur og Samfund og i 2020 udnævnt til professor samme sted.


Yderligere nformation

Kasper Bro Larsen

Institut for Kultur og Samfund – Gammel og Ny Testamente

Mail: kbl@cas.au.dk

Oops, an error occurred! Code: 20220808115235e845045f