Aarhus Universitets segl

Jacob Palle Bliddal Mortensen modtager bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Bevillingen modtages til projektet: Computational Analysis of Mark's Genre

Formålet med dette projekt er at afklare, hvilken genre Markusevangeliet tilhører. Dette er et vigtigt forskningsmæssigt spørgsmål, fordi genren er afgørende for forståelsen af en tekst, og forskere ikke har kunnet enes om, hvilken genre evangeliet tilhører (fx. historieskrivning, biografi, antik roman, etc.).

Dette projekt søger at afklare spørgsmålet om Markusevangeliets genre gennem en computerstyret analyse. Ved at indsamle en stor mængde antikke tekster fra sammenlignelige genrer, og oprette et digitalt tekstkorpus, kan en algoritme afgøre, hvilke tekster, der minder om hinanden og udviser størst genremæssige ligheder. Genrespørgsmålet kan derved afklares ved hjælp af moderne computerteknologi efterfulgt af kvalificeret fortolkning af data.

Denne måde at arbejde på har aldrig tidligere været anvendt inden for nytestamentlig forskning, og kun sparsomt inden for humanistisk forskning. Der ligger enorme forskningsmæssige muligheder i et sådant arbejde, og det kan åbne op for helt nye forskningsområder både inden for det Nye Testamente og i antikke tekster.

Bevillingsstørrelse:

2.874.995


Kontakt:

Jacob Palle Bliddal Mortensen
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 3
bygning 1451, 326
8000 Aarhus C

Fastnet: +4587162429

Oops, an error occurred! Code: 2024052510524385e909ae