Studia Aarhusiana Neotestamentica (SANt)

Forskningsenheden Det Nye Testamente udgiver i samarbejde med forlaget Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) bogserien Studia Aarhusiana Neotestamentica (SANt). I serien udgives ny, international forskning inden for forskningsenhedens arbejdsfelt. Serien har som sit særlige formål at styrke nordisk nytestamentlig forskning i rollen som brobygger mellem tysk historisk-kritisk eksegese og anglo-amerikansk metodepluralistisk bibelforskning. Prof. Eve-Marie Becker er seriens hovedredaktør.

Udgivelser:

Per Bilde, The Originality of Jesus, 2013

Eve-Marie Becker, Jan Dochhorn & Else K. Holt (red.), Trauma and Traumatization in Individual and Collective Dimensions, 2014

Kasper Bro Larsen (red.), The Gospel of John as Genre Mosaic, 2015

Per Bilde, Collected Studies on Philo and Josephus, 2016. Edited by Eve-Marie Becker, Morten Hørning Jensen and Jacob Mortensen

Maria Møller, The True Human Being : The Figure of Jesus in K. E. Løgstrup’s Thought, 2018 

Eve-Marie Becker & Jacob Mortensen (red.), Paul as Homo Novus : Authorial Strategies of Self-Fashioning in Light of a Ciceronian Term, 2018 

Se serien hos Vandenhoeck & Ruprecht