Dansk Kommentar til Det Nye Testamente (DKNT)

Forskningsenheden Det Nye Testamente udgiver i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag bogserien Dansk Kommentar til Det Nye Testamente (DKNT). Lektor Kasper Bro Larsen er hovedudgiver. Under lektor Sigfred Pedersens ledelse er følgende tidligere udkommet:

DKNT 1: Sigfred Pedersen (red.), Skriftsyn og metode (1989, 2. rev. udgave 2007)

DKNT 2: Sigfred Pedersen (red.), Den nytestamentlige tids historie (1994)

DKNT 3: Mogens Müller, Kommentar til Matthæusevangeliet (2000)

DKNT 4: Helge Kjær Nielsen, Kommentar til Johannesevangeliet (2007)

DKNT 5: Aage Pilgaard, Kommentar til Markusevangeliet (2008)

Bøgerne kan anskaffes her.