Forskningsenheden

Det Nye Testamente

  • Kristendommens tilblivelse og tidligste tekster

Arrangementer

man 11 jan
09:30-15:00 | Aud 1, bygn. 1441-012, Taasingegade 3
Tekst og Teologi 2
Forårets prædikener – en inspirationsdag for præster og andre interesserede. Medvirkende: Kirstine Helboe Johansen, Carsten Bach-Nielsen, René Falkenberg, Kasper Bro Larsen og David Bugge

Nyheder

01.01.2016 | Bogomtaler

Begrebet ydmyghed hos Paulus

Hvad betyder ydmyghed? I denne monografi undersøger Eve-Marie Becker begrebets betydning og oprindelse hos Paulus i Filipperbrevet. I sit sidste brev udvikler Paulus en rækket etiske overvejelser vedrørende menighedens enhed. Her bliver ydmyghed et princip til opbyggelse og styrkelse af fælleskabet.

Om forskningsenheden

Det Nye Testamente er en aktuel klassiker i vestlig og kristen kulturhistorie og en samling af antikke kulturlevn.

Forskningsenheden Det Nye Testamente beskæftiger sig med kristendommens tilblivelse og tidligste tekster, og arbejder med Det Nye Testamente ud fra følgende perspektiver:

  • Det Historiske Perspektiv - teksterne i den antikke jødiske og hellenistisk-romerske kontekst
  • Det Kanonhistoriske Perspektiv - den tidlige kristendoms kamp om teksternes autoritet
  • Det Litterære Perspektiv - teksternes semiotik og æstetik samt
  • Det Receptionshistoriske Perspektiv - eftertidens brug af Det Nye Testamente som klassiker i kunst, kirke og kultur.

Forskningsenheden Det Nye Testamente hører under forskningsprogrammet Kristendom og Teologi i Kultur og Samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.