Du er her: AU » Forskning » Det Nye Testamente

Forskningsenheden

Det Nye Testamente

 • Kristendommens tilblivelse og tidligste tekster

Arrangementer

tir 17 maj
13:15-15:30 | Building 1453, room 415. Jens Chr. Skous Vej 3
Johannes Munck-forelæsning 2016 med Christoph Markschies, Berlin
17 maj, 2016. Jewish Roots of Gnosticism? Or: What made Gnostics so Attractive in the First Centuries?
man 06 jun
09:15-12:00 | Bed og arbejd (1453, 415)
The New Testament in Hellenistic and Roman Contexts
6.-7. juni, 2016. Nytestamentligt todages-seminar
man 15 aug
09:30-15:00 | Aud 1, bygn. 1441-012, Taasingegade 3
Tekst og Teologi 3
Efterårets prædikener – en inspirationsdag for præster og andre interesserede. Medvirkende: Maria Munkholt, Troels Nørager, Louise Heldgaard Bylund, Kasper Bro Larsen og David Bugge

Nyheder

06.02.2016 | Navne

New PhD fellow

Sigurvin Lárus Jónsson is a new PhD fellow at the Department of Theology. His PhD project entitled “James in Light of Mimesis and Intertextuality” will explore the connection between the Letter of James and the “Sermon on the Mount” in Matthew’s gospel.

01.01.2016 | Bogomtaler

Begrebet ydmyghed hos Paulus

Hvad betyder ydmyghed? I denne monografi undersøger Eve-Marie Becker begrebets betydning og oprindelse hos Paulus i Filipperbrevet. I sit sidste brev udvikler Paulus en rækket etiske overvejelser vedrørende menighedens enhed. Her bliver ydmyghed et princip til opbyggelse og styrkelse af fælleskabet.

31.12.2015 | Bogomtaler

Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet.

I denne bog introduceres Romerbrevet sammen med den nyeste Paulusforskning.

Om forskningsenheden

Det Nye Testamente er en aktuel klassiker i vestlig og kristen kulturhistorie og en samling af antikke kulturlevn.

Forskningsenheden Det Nye Testamente beskæftiger sig med kristendommens tilblivelse og tidligste tekster, og arbejder med Det Nye Testamente ud fra følgende perspektiver:

 • Det Historiske Perspektiv - teksterne i den antikke jødiske og hellenistisk-romerske kontekst
 • Det Kanonhistoriske Perspektiv - den tidlige kristendoms kamp om teksternes autoritet
 • Det Litterære Perspektiv - teksternes semiotik og æstetik samt
 • Det Receptionshistoriske Perspektiv - eftertidens brug af Det Nye Testamente som klassiker i kunst, kirke og kultur.

Forskningsenheden Det Nye Testamente hører under forskningsprogrammet Kristendom og Teologi i Kultur og Samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. 

Øvrige tilknyttede forskere

 • Anders Klostergaard Petersen
 • Ellen Juhl Christiansen
 • Helge Kjær Nielsen
 • Jan Dochhorn
 • Kirsten Marie Hartvigsen
 • Ole Davidsen

Enhedskoordinator

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.04.2016