Du er her: AU » Forskning » Det Nye Testamente

Det Nye Testamente

Forskningsenheden Det Nye Testamente beskæftiger sig med kristendommens tilblivelse og tidligste tekster

Om forskningsenheden

Det Nye Testamente er en aktuel klassiker i vestlig og kristen kulturhistorie og en samling af antikke kulturlevn. Forskningsenheden Det Nye Testamente beskæftiger sig med kristendommens tilblivelse og tidligste tekster.

Forskningsenheden arbejder med Det Nye Testamente ud fra følgende perspektiver: det historiske perspektiv (teksterne i den antikke jødiske og hellenistisk-romerske kontekst), det kanonhistoriske perspektiv (den tidlige kristendoms kamp om teksternes autoritet), det litterære perspektiv (teksternes semiotik og æstetik), samt det receptionshistoriske perspektiv (eftertidens brug af Det Nye Testamente som klassiker i kunst, kirke og kultur).

Det Nye Testamente er en forskningsenhed under forskningsprogrammet Kristendom og Teologi i Kultur og Samfund ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Nyheder

Begrebet ydmyghed hos Paulus

Hvad betyder ydmyghed? I denne monografi undersøger Eve-Marie Becker begrebets betydning og oprindelse hos Paulus i Filipperbrevet. I sit sidste brev udvikler Paulus en rækket etiske overvejelser vedrørende menighedens enhed. Her bliver ydmyghed et princip til opbyggelse og styrkelse af fælleskabet. Læs mere her.

Ny udgivelse: The Gospel of John as Genre Mosaic

  • Læs mere her.

Arrangementer

ons 17 feb
09:15-11:00 | Camera Biblica (1451, 331)
Teologi og antropologi i nyere danske børnebibler
Forskerseminar v. ph.d.-studerende Louise Heldgaard Bylund
ons 30 mar
13:15-16:00 | Camera Biblica (1451, 331)
Forskerseminar m. Michael Tilly (Tübingen)
Frühchristliche Religion als Wahrnehmungsobjekt und Erkenntnisprozess. Möglichkeiten und Grenzen eines religionsgeschichtlichen Zugangs zum Neuen Testament
ons 13 apr
13:15-16:00 | Camera Biblica (1451, 331)
Passionsberetningen (den ædle død) og den dobbelte messiashemmelighed i Markusevangeliet
Forskerseminar v. Heike Omerzu (København) og Kasper Bro Larsen (Aarhus)

Øvrige tilknyttede forskere

  • Anders Klostergaard Petersen
  • Ellen Juhl Christiansen
  • Helge Kjær Nielsen
  • Jan Dochhorn
  • Kirsten Marie Hartvigsen
  • Ole Davidsen

Enhedskoordinator

Kasper Bro Larsen

Lektor
E-mail:
Kontor: bygn. 1451, 324
Tlf.: +4587162484
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 29.01.2016